Βρύση κοντά στα Λεπτόποδα

Η κατασκευή από ξερολιθιά γύρω από την βρύση είναι ιδιαίτερα επιμελημένη.   Η τεχνητή πέτρινη σύνθεση είναι απολύτως ταιριαστή με το φυσικό περιβάλλον. Απέναντι, άλλο ξερολιθικό τοιχίο, επιμελημένο και αυτό, δημιουργεί έναν φιλόξενο διάδρομο μέσα στο δάσος. Με τον τρόπο αυτόν η ξερολιθική κατασκευή, αξιοποιώντας την ντόπια πέτρα, προστατεύει εκατέρωθεν το μονοπάτι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ξερολιθιές είναι οι πιο ταπεινές κατασκευές με πολύπλευρη και διαχρονική αξία. Ουσιαστικά πρόκειται για πέτρινα τοιχία αντιστήριξης, χάρη στα οποία δημιουργούνται οι αναβαθμίδες ή πεζούλες: οι μικρές επίπεδες εκτάσεις στις πλαγιές λόφων και στα δάση, διευκολύνουν την ανθρώπινη παρουσία και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Δίχως αυτές οι απότομες πλαγιές και τα πυκνά δάση της Χίου αλλά και των άλλων περιοχών, δεν θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν και οι κάτοικοι άγονων και δύσβατων εκτάσεων θα δυσκολεύονταν να επιβιώσουν και να μείνουν στον τόπο τους. Η τεχνική της ξερολιθιάς αλλά και τα εναπομείναντα ξερολιθικά στοιχεία στην Ελλάδα, όπως και στο εξωτερικό, προστατεύεται από την UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ως μνημείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Εικόνα 360

Ηχητικά