Πηγάδι κοντά στα Λεπτόποδα

Ένα δεύτερο πηγάδι συναντάει ο επισκέπτης κατά την διαδρομή. Το νερό αποτελούσε ανέκαθεν το κυρίαρχο στοιχείο της φύσης. Ο Θαλής ο Μιλήσιος το χαρακτηρίζει ως «νερό αρχή των πάντων» και υπάρχουν καταγραφές για τη λατρεία του ως θεότητας αλλά και ως μέσου εξαγνισμού. Έχει πρωταρχικό ρόλο στη διατήρηση της ζωής, όσο και στην ισορροπία της φύσης. Τα πηγάδια της διαδρομής αποτελούν εξαιρετικά δείγματα τεχνικών έργων της οθωμανικής εποχής του ύστερου 19ου αιώνα. Διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση, χωρίς να έχουν δεχθεί επεμβάσεις συντήρησης.

Εικόνα 360

Ηχητικά