Πηγάδι στη διαδρομή Αγ.Μάμας-Κουρούνια

Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου περίπου από την πηγή σώζεται πέτρινο πηγάδι. Δεν είναι εμφανές, καθώς είναι κρυμμένο μέσα στην χαμηλή βλάστηση. Έχει υποστεί φθορές, ενώ έχει καλυφθεί πρόχειρα από κεράμους και πέτρες για λόγους ασφαλείας.

Εικόνα 360

Ηχητικά