Πηγάδι κοντά στα Κουρούνια

Από την Αρχαιότητα έως και το πρόσφατο παρελθόν, οι κάτοικοι ήταν υποχρεωμένοι για λόγους επιβίωσης να ανοίξουν πηγάδια. Η διαδικασία της ανώρυξης ήταν κοπιαστική και πολυέξοδη. Τα πηγάδια ήταν είτε κοινοτικά, είτε ιδιωτικά. Τα πηγάδια που ήταν χτισμένα εντός ή στις παρυφές των χωριών, κάλυπταν τις ανάγκες των σπιτιών. Αντιθέτως τα αγροτικά πηγάδια κάλυπταν τις ανάγκες ποτίσματος ζώων και καλλιεργειών. Το πηγάδι αυτό είναι αγροτικό και φαίνεται να πρόκειται για νεότερη κατασκευή. Μάλλον διαδέχτηκε ένα παλαιότερο πηγάδι στην ίδια θέση. Είναι καλυμμένο με σιδερένια καταπακτή τετράγωνης διατομής.

Εικόνα 360

Ηχητικά