Πηγάδι κοντά στην Κέραμο

Στην διαδρομή προς τα Λεπτόποδα ο περιηγητής θα συναντήσει πηγάδια, τεκμήρια της άλλοτε παραγωγικής ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή. Μέσα στο κατάφυτο δάσος, το πηγάδι αποτελεί ένα αδιάσπαστο κομμάτι της προβιομηχανικής αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής της Χίου. Σήμερα ομοιάζει με ένα πέτρινο γλυπτό, σύμφυτο με τον τόπο, ενσωματωμένο μέσα στην πυκνή δασική βλάστηση.

Εικόνα 360

Ηχητικά