Παναγία Νερομύλων

Στην Κοιλάδα του ποταμού Μαλαγκιώτη μέσα σε ένα τοπίο πράσινο και κατάφυτο βρίσκεται η Παναγία των Νερομύλων ή Παναγία του Λουτρού. Η διαδρομή που ξεκινάει από την πλατεία της Βολισσού ακολουθεί το ιστορικό πέτρινο μονοπάτι της εποχής της οθωμανικής κυριαρχίας στο νησί. Η υπέροχη αυτή διαδρομή, ήπιας δυσκολίας, περνάει από τους ιστορικούς νερόμυλους με πιο χαρακτηριστικούς τους Μύλους του Κόκκινου, του Καγιάντα και του Αγίου Γεωργίου.
Η Παναγία των Νερομύλων είναι μονόχωρος ναός με δίρριχτη κεραμοσκεπή. Στην είσοδο έχει ένα μικρό προστώο. Ο ναός και ο περιβάλλων χώρος του αποτελούν ένα εξαιρετικά φιλόξενο σημείο αναψυχής. Αποτελεί την ιδανική στάση ξεκούρασης κατά την περιήγηση στην κοιλάδα του ποταμού Μαλαγκιώτη, στην λεγόμενη κοιλάδα των νερόμυλων.

Εικόνα 360

Ηχητικά