Μύλος του Κόκκινου

Σε μικρή απόσταση, λιγότερο από 0,5 χλμ. από τον νερόμυλο του Αγίου Γεωργίου, ο επισκέπτης συναντάει τα χαλάσματα ενός άλλου νερόμυλου. Στην περιοχή ο μύλος αυτός ονομάζεται «Μύλος του
Κόκκινου». Επιστρέφοντας στο μονοπάτι, συνεχίζουμε τη διαδρομή μας παράλληλα με το χτιστό αυλάκι, που έφερνε το νερό του Μαλαγκιώτη στις στέρνες   των νερόμυλων.

Εικόνα 360

Ηχητικά