Κατάβαση

Η ονομασία του χωριού προέρχεται από τη θέση του, καθώς βρίσκεται πάνω στον κύριο δρόμο που συνδέει την πρωτεύουσα του νησιού, με τη βορειοδυτική Χίο. Αυτή η ονομασία αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η Κατάβαση είναι ένα νέο σχετικώς χωριό, που χτίστηκε περί το 1900 από κατοίκους της Σιδηρούντας «εκατέρωθεν μικρού χειμάρρου», γύρω από τον ναό της Αγίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος, η οποία καταγόταν από την περιοχή και ασκήτευε εδώ τον 15ο αιώνα.

Εικόνα 360

Ηχητικά