Καπνοδόχος

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα απομεινάρια ενός κυλινδρικού πέτρινου σχηματισμού, που ξεχωρίζει ανάμεσα στην θαμνώδη βλάστηση. Πρόκειται για μία καπνοδόχο, τμήμα των εγκαταστάσεων των παλαιών μεταλλείων. Στέκει αγέρωχος μάρτυρας μίας περασμένης εποχής. Αποτελεί ένα μνημείο βιομηχανικής αρχαιολογίας στην Χίο. Μολονότι πρόκειται για μία μισογκρεμισμένη καπνοδόχο, είναι ένα στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά ερευνητικά από ειδικούς,  αλλά κυρίως ως ένα σημείο πολιτιστικού ενδιαφέροντος για το ευρύ κοινό επισκεπτών, περιηγητών και τουριστών.

Εικόνα 360

Ηχητικά