Χιονούσικο

Κοντά στο χωριό Κουρούνια υπάρχουν πολλά σημεία που προσελκύουν φυσιολάτρες και περιηγητές. Ένα από αυτά είναι το λεγόμενο «Χιονούσικο». Η πηγή αυτή έχει κομβικό ρόλο  στην υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής και είναι πολύ παλιά. Το νερό αναβλύζει μέσα σε ένα χτιστό πέτρινο πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό οριοθετεί το σημείο της πηγής μέσα στην πυκνή βλάστηση της περιοχής.
Η ύπαρξη πηγών ήταν σωτήρια σε χρόνια παλαιότερα, δεδομένου ότι δεν υπήρχε νερό σε κάθε σπίτι, όπως στην σύγχρονη εποχή. Ήταν καθημερινός ο αγώνας για παροχή νερού στα νοικοκυριά. Ευτυχώς, όμως, η Ελλάδα είναι γεμάτη με πηγές.
Καθεμιά από αυτές είχε πολλές φορές τη δική της ονομασία, όπως εδώ το Χιονούσικο. Η ελληνική μυθολογία είναι πλούσια σε μνείες για το ζωογόνο ρόλο του νερού. Άλλοτε αυτό εξυμνείται ως θεότητα κι άλλοτε θεωρείται πηγή ζωής και ενέργειας που χαρίζει δύναμη, ίαση, υγεία κι ευεξία. Πολλές από τις πηγές που είναι γνωστές σήμερα, συνδέθηκαν με συγκεκριμένες θεότητες. Στις πηγές, στις κρήνες και στα πηγάδια ζούσαν από την αρχαιότητα μυθικά πλάσματα δράκοντες, λάμιες, νύμφες, νεράιδες.
Τις κρήνες και τις βρύσες στα χωριά τις κατασκεύαζαν οι παραδοσιακοί κτίστες. Χρηματοδοτούσαν την κατασκευή τους μεμονωμένοι κάτοικοι ή ομάδες κατοίκων χωριών ή περιοχών.
Τα ονόματα των μαστόρων και των δωρητών συνήθως μένουν για πάντα άγνωστα. Σε κάποιες περιπτώσεις προφορικές μαρτυρίες διατηρούν στην μνήμη των κατοίκων τα ονόματα αυτών που συνετέλεσαν στην κατασκευή αυτών των έργων. Πιο σπάνια πληροφορούμαστε από επιγραφές επάνω στις κατασκευές. Στην συγκεκριμένη πηγή ο επισκέπτης διαβάζει στην εγχάρακτη επιγραφή τις σχετικές πληροφορίες για την δημιουργία και την χρηματοδότηση του κοινωφελούς αυτού έργου: «Έργον και δαπάνη Β.Κ. Σαραντινού. Εγένετο Εν έτει 1957».

Εικόνα 360

Ηχητικά