Άγιος Ιωάννης Λαρδάτου

Στην περιοχή του Κεράμου υπάρχει ο ερημωμένος σήμερα, οικισμός Λαρδάτος. Οι οικισμός αυτός γνώρισε ανάπτυξη στο διάστημα κατά το οποίο λειτουργούσαν τα μεταλλεία αντιμονίου. Στην περιοχή υπάρχει εκκλησάκι προς τιμή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Ένας μονόχωρος μικρός ναός μέσα στα δέντρα, ο οποίος δίνει ένα αίσθημα ταπεινότητας μπροστά στην επιβλητική παρουσία της φύσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρείται διαφοροποίηση στην κατασκευή των κτηρίων στα βορειοδυτικά της Χίου σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Λόγω της οικονομικής ανέχειας των πληθυσμών της βορειοδυτικής Χίου, η κατασκευαστική τέχνη δεν εξελίχθηκε όσον αφορά στις κατοικίες. Βεβαία, κατά την περίοδο που λειτουργούσαν τα μεταλλεία αντιμονίου, ο βιοπορισμός των κατοίκων στηριζόταν σημαντικά στην εξόρυξη και στην επεξεργασία μετάλλου. Η εξόρυξη του αντιμονίου παρείχε σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης για τους κατοίκους και προσέλκυσε εργατικό δυναμικό από διάφορες περιοχές, οδηγώντας σε μία πολυπληθή κοινότητα με διάφορα πολιτιστικά χαρακτηριστικά.
Επίσης η ανάπτυξη της βιομηχανίας είχε ως αποτέλεσμα την οικονομική ανάπτυξη και ανακαίνιση της υποδομής στις περιοχές γύρω από τα μεταλλεία. Βέβαια θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξόρυξη μετάλλων είχε αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως ρύπανση του εδάφους και του ύδατος. Οι επιπτώσεις αυτές επηρέασαν την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Είναι γνωστό ότι παρατηρήθηκαν πολλοί θάνατοι ως αποτέλεσμα μακροχρόνιας έκθεσης σε υψηλές συγκεντρώσεις του μετάλλου.

Εικόνα 360

Ηχητικά